...


..."Du som har ingen att gå till men väntar tåligt
för det. Och du som nästan tappat sugen och är
på väg att ge upp".


Ragnar Borgedahl

Nånting större


Det finns inte längre ngt som betyder eller känns. Komajobbar utan mening och lust.  Varje dag är att överleva för en till och en till och en till...........